Home

TIJDENS DE CORONACRISIS GAAT VOLGENDE STRUCTUUR VAN KRACHT

Bereikbaar voor info / hulp

 • maandag van 12u30 tot 18u30
 • dinsdag van 12u30 tot 18u30
 • woensdag ENKEL OP AFSPRAAK INTAKE EN HULP
 • donderdag van 12u30 tot 18u30
 • vrijdag van 10u tot 20u

Bereikbaar op 0471/05.25.93

Op zaterdag en zondag worden enkel ernstige crisissituaties voorgenomen op alles.
Bij ernstige crisissen buiten de uren zijn we bereikbaar op het permanentienummer 0498/15.26.63
Niet ernstige crisissen op dit nummer zullen GEEN voorrang krijgen.

De rapste manier voor hulp en communicatie is per mail : bitnavzw@gmail.com
Probeer de telefoon vrij te houden voor het vele dagelijks telefonisch verkeer en communiceer via sms.

We staan onvoorwaardelijk voor u klaar om u adequate hulp aan te bieden. Maar ook het verwerken van dossiers is heel erg belangrijk.

Onder crisissituaties verstaan win op heden :

 • Voeding
 • Kledij, huisraad, meubelen
 • Bijstand papieren en procedures
 • Bijstand naar instanties toe
 • Mantelzorgers inschakelen
 • Face time hulp om de nodige documenten in orde te maken
 • Leveren aan huis bij quarantaine enz.
 • Hulp bij uitvaart en face time rouwbegeleiding en de nodige stappen bij overlijden
 • Uithuiszetting, dakloosheid
 • Psychische bijstand

Bij ernstige psychische problemen of mishandeling allerhande mag je ons direect contacteren : 0471/05.25.93

Ben je niet veilig of in gevaar maar kan je niet communiceren? Verstuur “5” via sms
Zet het telefoonnummer in je ICD. Da’s noodnummer die je toevoegt en die geactiveerd wordt als u daarop drukt. Wij krijgen daar onmiddellijk een melding van. We doen het nodige als ervaringsdeskundige.

Er wordt samengewerkt met een gespecialiseerd team dat voor jullie klaar staat.
Hebt u een advocaat nodig voor bijstand, aarzel niet om ons te contacteren.

Ken je iemand in nood. Aarzel niet en laat hen ons contacteren, of als ze zelf niet in de mogelijkheid zijn, contacteer ons ten behoeve van hen.
Kan je de vzw ondersteunen met hulp of ideeën? Laat het ons weten.

Hoe bereik je vzw Bitna
via sms : 0474/05.25.93. Hou de telefoonlijn vrij
via mail : bitnavzw@gmail.com. Stel je vraag of leg je situatie uit.

We proberen u steeds zo vlug mogelijk te contacteren.

STOP DE VERSPREIDING VAN COVID-19

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent
 • Was vaak je handen met water en zeep
 • Hou minstens 1,5 m afstand
 • Beperk je fysieke sociale contacten
 • Geef geen hand, kus of knuffel
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus :
  • mensen ouder dan 65 jaar
  • mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren
  • mensen die gevoelig zijn voor infecties
 • Laat kinderen niet in contact komen met oude mensen. Kinderen worden niet heel ziek van het coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk doorgeven.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak
 • Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Bedek je neus en mond op het openbaar vervoer, op school (vanaf 12 jaar) en op het werk als je de fysieke afstand niet kan garanderen
 • Ook op drukke openbare plaatsen kan je een mondmasker, sjaal of bandana dragen om anderen te beschermen

Exitstrategie van vrijdag 24 april 2020

Persbericht van de Eerste Minister Sophie Wilmès

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vandaag, vrijdag 24 april 2020, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart 2020 samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei 2020. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Regels blijven van kracht

Het is belangrijk om te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Regels als:

 • Het beperken van contacten tussen mensen
 • Het respecteren van veilige afstanden
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd

De mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei 2020. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatyregelen en fysieke afstand

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook 2 ‘filters’ krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

De autoriteiten herinneren eraan dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als men niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen.

Het gebruik van het openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • U te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz) om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft
 • Het spitsuur te vermijden

Werkvloer

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die zal als basis gelden voor af te sluiten sectoriële- of ondernemingsakkoorden. Hij zal ook als referentie dienen voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen

Afbouwstrategie

1 – Fase 1a (4 mei 2020)

 • Voor de insustrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker

 • Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers – hun deuren mogen openen.

 • Voor de gezondheidszorg

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen.
Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

 • Wat het dagelijkse leven betreft

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal 2 personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang toe kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

2 – Fase 1b (11 mei 2020)

 • Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan – zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.
Er zijn 3 soorten voorwaarden, met betrekking tot:

 • De organisatie van het werk
 • De ontvangst van klanten
 • Het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden. De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.
 • Voor het dagelijks leven

We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

3 – Fase 2 (18 mei 2020)

 • Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

 • Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase 2, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

 • Wat het dagelijks leven betreft

Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

 • Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan. Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

 • De mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden
 • De mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen
 • Toestaan dat meer dan 2 personen samen buiten actief zijn
 • De mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio’s van het land

4 – Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden:

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties, maar ook kleinere openluchtevenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen :

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z.

 • Iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is
 • Voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus
 • Voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon

Onze laboratoria zullen tegen 4 mei 2020 aan 25.000 PCR-tests komen, en de capaciteit zal kunnen worden opgeschaald tot 45.000.
Om de uitvoering van de tests te ondersteunen, worden zowel publieke en privé-laboratoria als het federale platform ingezet.

Wat medische apparatuur betreft, worden de leveringen voortgezet en is er voldoende stock beschikbaar.

Ook serologische tests – test die immuniteit opsporen – zullen een rol spelen.

Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.

Locatie Jasmijnlaan 7 8420 De Haan België Telefoon +32 471/05.25.93 E-mailadres bitnavzw@gmail.com Openingstijden Maandag Gesloten Dinsdag 9 u - 16 u Woensdag 9 u - 16 u Donderdag 9 u - 16 u Vrijdag 9 u - 16 u Zaterdag 10 u - 13 u Zondag Gesloten
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close